The Romanian Institute
of Orthodox Theology and Spirituality, New York


Institutul Roman de Teologie si Spiritualitate Ortodoxa, New York

M. N. Rusu

Critic şi istoric literar, publicist

 

S-a născut la 28 octombrie 1938, la Braşov. În anul 1992 s-a stabilit în Statele Unite ale Americii.


Studii: A absolvit Liceul de Aviaţie al Ministerului Forţelor Armate, Braşov (1958); licenţiat al Facultăţii de Filosofie din Bucureşti, secţiile filosofie generală şi ziaristică (1964). A obţinut licenţa cu lucrarea Substanţialismul (din 1928 al) lui Camil Petrescu. Activitate: Instructor de aeromodele la Palatul Pionierilor din Braşov, apoi funcţionar al Uniunii Scriitorilor din Bucureşti (1964-1966); corector, tehnoredactor, redactor şi şeful secţiei de critică, revista Luceafărul (1966-1968). În anul 1968 devine publicist-comentator şi titular al cronicii literare la revistele Viaţa studenţească şi Amfiteatru. În anul 1983, este dat afară din presă de către politrucul ceauşist E. Florescu. Este primit în redacţia revistei Săptămâna, prin bunăvoinţa lui Amza Săceanu şi Eugen Barbu. În perioada 1972-1983 a condus Cenaclul literar al revistei Amfiteatru în care a promovat mulţi poeţi optzecişti la rubrica “Toneqariada”. A debutat cu articole culturale în ziarul Drum nou din Braşov (1962). După 1973 s-a orientat spre critică şi istorie literară şi arhivistică.


Publicaţii: Scoate, sub direcţia lui Radu Theodoru, împreună cu George Boitor, Calistrat Costin, Darie Magheru, Vladimir Udrescu, Radu Ciobanu ş.a. Caiete de literatură, Braşov, 1968-69. Membru fondator al Cenaclului Nicolae Labiş de pe lângă revista Luceafărul, seria Eugen Barbu (1963-1968). Debutul editorial şi-l face în 1969 cu volumul Utopica, o carte de critică literară şi filosofie a imaginarului critic. A publicat sute de cronici în revistele Luceafărul (1966-1968), Viaţa studenţească şi Amfiteatru. A colaborat şi susţinut rubrici de critică şi istorie literară la revistele Luceafărul, Cronica (1966-1968), Astra, Braşovul literar şi artistic (1977-1980), Almanahul Coresi (Urmuz inedit, 1984-1988), Fotografia (Eminescu şi artele vizuale, 1989). A repus în circulaţie numele pamfletarului paşoptist Dimitrie Ciocârdia Matila, prin publicarea unui text estenţial al acestuia în România literară (1973) datorită lui G. Ivaşcu, directorul revistei. Autor al unui Dicţionar al premiilor literare (1940-1947) şi al unui Dicţionar al scriitorilor braşoveni. A publicat texte necunoscute din operele scriitorilor români de renume. În S.U.A este redactor-şef al revistei de spiritualitate şi cultură românească Lumină Lină, publicată din 1996 la iniţiativa preotului, prof. dr. univ. Theodor Damian, de către Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, Capela “Sf. Ap. Petru şi Pavel” din New York. Semnează eseuri pe teme de artă, studii de istorie literară, comunică versuri inedite de Nichita Stănescu; scrie cronică şi propune, în antologie de cenaclu, nume de tineri scriitori. Este autorul studiului introductiv al ediţiei de versuri Mihail Crama, Intrarea în legendă (1990) şi al mai multor prefeţe la volumele semnate de M. Crama (proză), Silvia Cinca, Cristian Petru Bălan, Gabriela Marin Thornton etc. A restituit volumul inedit Oamenii din lande de George Dan, studiu introductiv, ediţie facsimilată, Ed. Eikon, 2012, care îmbogăţeşte biografia sumară a poetului, în special şi a poeziei româneşti în general.


Premii: Premiul pentru critica literară al revistei Luceafărul (Bucureşti, 1963); premiul pentru descoperiri în domeniul istoriei literare, al revistei Săptămâna (1973). Diploma aniversară acordată cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea Cenaclului “Mihai Emienscu” din New York, 2013. Este membru a U.S.R şi U.Z.P. din România. Corespondent de presă pentru revistele Vatra veche (Tg. Mureş) şi Noul literator (Craiova).


Colaborări importante la ziarele New York Magazin (Prinţul Anton Bibescu, diplomat şi scriitor, fotoreporterul Iosif Berman de la National Geographic), Romanian Journal, Meridianul românesc, fost redactor şef la Lumea Liberă/ Romanian Herald (2005-2006).


BIBLIOGRAFIE: Fănuş Băileşteanu, Personalităţi culturale româneşti din străinătate. Dicţionar, Bucureşti, 1999; Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, Ed. Albatros, Bucureşti, 1997; Dicţionar cronologic. Literatura română, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979; Dumitru Micu, Istoria Literaturii române, Ed. Saeculum, Bucureşti, 2000; George Băjenaru, Cititor în exilul creator, Ed. Danubius, 2001; Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români din Statele Unite şi Canada, Ed. Albatros, 2001; Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români, 4 vol., Ed. Albatros, 2002; I. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti (1790-2000), Ed. Institutului Cultural Român, 2004; Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române, coordonat de acad. Eugen Simion, 7 vol., Ed. Univers Enciclopedic, 2006; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române, Ed. Paralela 45, 2006; Lăuntrul şi departele, Antologia Cenaclului literar “Mihai Eminescu” din New York, volum editat de Theodor Damian şi Aurel Sasu, TipoMoldova, 2007; Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, 23 aug. 1944 - 22 dec. 1989, 2 vol., Ed. Semne, 2009; Veronica Bârlădeanu, Cu şi despre M. N. Rusu, Ed. Ramura de măslin, 2010; Radu Theodoru, “Cândva zburam ‘aripă la aripă’”, Lumină Lină/Gracious Light, Nr. 1, ian. - martie 2014, New York.