The Romanian Institute
of Orthodox Theology and Spirituality, New York


Institutul Roman de Teologie si Spiritualitate Ortodoxa, New York

Biserica "Sf. Ap. Petru si Pavel"

"Sts. Peter and Paul" Romanian Orthodox Church,

Astoria, New YorkBiserica "Sf. Apostoli Petru si Pavel" din Astoria, New York, a fost infiintata in ziua de Florii 1993 de catre Preotul Theodor Damian. A fost incorporata ca organizatie non-profit.

Ea se afla in jurisdictia Mitropoliei Ortodoxe Romane a celor doua Americi (I.P.S. Mitropolit Dr. Nicolae Condrea).

https://mitropolia.us

                       

Slujbele duminicale (Sf. Liturghie) au loc la ora 1:00 PM.Începând cu 13 Septembrie 2020, Sf. Liturghie va fi săvârşită în biserică,

de la ora 1:00 – 2:00 PM,

în condiţiile situaţiei actuale de criză respectând regulile impuse de autorităţi:

distanţă socială, mască, etc.ANUNTURI - click here

 
Adresa bisericii / Church address                                             

 

St. George Episcopal Church in Astoria, pe 27 Ave. cu 14 Street

Pentru GPS: 14-22 27th Ave., Astoria, NY 11102

(pentru corespondenta si contact vezi adresa de mai jos)

Google maps va duce in eroare. Folositi www.mapquest.com !

Get Directions To:
14-22 27th Ave
Astoria NY 11377
USA


Subway:  N sau W pana la statia Astoria Boulevard

Q18 sau Q102 la 30th Ave./14th Street, Q19 la Astoria Blvd/14th Street, Q100 la 21st Street/Astoria Blvd
(Queens bus map).  

 


 

Adrese de contact si pentru corespondenta / Contact and mailing address

 

Preot:   Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian              

30-18 50th Street

Woodside, NY 11377

(718) 626 6013

(917) 892-6013

DamianTh@aol.com

 

 

 

Evenimente comunitare

 

Boboteaza

Simpozionul Eminescu

Unirea Principatelor

Balul martisorului

Lasatul secului pentru Postul Mare

Floriile

Sf. Pasti             

Ziua mamei

Ziua independentei de stat a Romaniei

Ziua monarhiei

Memorial Day

Ziua copilului

Hramul bisericii

Festivalul mustului

Lasatul secului pentru Postul Craciunului

Craciunul

 

                                   

                                               


 

Prezentarea activităţilor religios-culturale de la Institutul

şi Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din New York

pe anii 2020-2021 cu ocazia aniversării a 28 de ani de la înfiinţare

 Ce frumos şi semnificativ e faptul că sărbătorim aici, la New York, împlinirea a mai mult de un sfert de veac, aproape 30 de ani, de la înfiinţarea parohiei noastre. Dar şi ce trist că din cauza epidemiei generale locaşul nostru de slujbă a fost închis pentru  o mare perioadă de timp, şi apoi a fost deschis la capacitate redusă şi cu obligaţia de a restrânge toate activităţile noastre religioase şi culturale. Celebrăm însă aniversarea noastră prin rugăciune întărită către Milostivul Dumnezeu ca să ne păzească pe fiecare de molima aceasta ucigătoare, să ne izbăvească de cel rău şi de toate uneltirile lui. Continuăm să fim în comuniune spirituală rugându-ne unii pentru alţii.

 

28 de ani, o cifră aniversară aşa de frumoasă, reprezintă însă şi un moment de bilanţ. Ne uităm înapoi cu drag şi cu nostalgie la zilele de început, ne aducem aminte de planurile şi intenţiile dintâi, evaluăm felul cum s-au împlinit mai mult sau mai puţin, ne amintim de cei care au fost generaţia de pionieri şi piatra de temelie a Bisericii noastre, unii mult mai în vârstă acum, alţii plecaţi la Domnul, dar păstrându-i pe toţi în inimă şi în rugăciune.

 

Spune Mântuitorul că femeia când naşte este în suferinţă şi durere, dar când a născut uită de durere, de bucurie că a adus pe lume o nouă fiinţă; mai ales că aceasta este trup din trupul său şi sânge din sângele său. Şi noi, vorbind de bilanţ în acest moment aniversar, chiar dacă au existat în toţi aceşti ani şi greutăţi şi probleme şi neîmpliniri, ele toate pălesc, dispar în faţa bucuriei de a ne şti astăzi împreună, frumoşi, credincioşi, cu inima bună, ca într-o adevărată şi exemplară familie de buni români şi buni creştini ce suntem. Dincolo de orice greutăţi apărute în toţi aceşti ani, se profilează în inimile şi în conştiinţa noastră bucuria realizărilor pe care Dumnezeu ni le-a rânduit şi dăruit pentru a aduce cuvenita mărturie creştină şi ortodoxă în această parte de lume, dar şi pentru a ne întări unii pe alţii întru valorile culturale şi spirituale ale neamului nostru, întru conştiinţa apartenenţei noastre etnice şi religioase.

 

Pentru ce nu am realizat, ne gândim că încă nu ni s-a rânduit; pentru multele realizări, ne gândim că Dumnezeu ni le‑a dat spre slava Sa, dar şi pentru a le considera ca o temelie pentru creşterea noastră comună pe mai departe în această parohie şi comunitate ortodoxă românească.

 

Inzestrarea Bisericii cu cele necesare Sf. Slujbe, permanenta grijă pentru strângerea de fonduri pentru plata chiriei, socializarea constantă de după Sf. Liturghie, (atât cât s‑a putut în perioada de pandemie) celebrarea marilor evenimente din istoria şi viaţa neamului şi a Bisericii, crucea de gheaţă de Bobotează, ridicată ca mărturie ortodoxă în fiecare an, întrunirile academice ale Institutului şi cele literare ale Cenaclului „M. Eminescu”, vizitele nenumărate ale distinselor personalităţi venite din ţară şi din alte zone ale continentului american, revelioanele şi balurile comunitare organízate în trecut şi azi, grija neîntreruptă faţă de copiii şi tinerii noştri, şi căldura cu care-i înconjurăm pe cei în vârstă, şi mai ales, şi în general frumuseţea dumnezeiască a slujbelor şi rugăciunilor noastre duminicale cu atmosfera lor specifică de dragoste, îngăduinţă, pace şi bucuria de a fi împreună şi de a creşte împreună duhovniceşte şi româneşte, toate aceste activităţi şi împliniri pe larg descrise anual în raportul meu de activitate, precum şi altele nemenţionate acum, reprezintă firul roşu al existenţei noastre ca minunată familie creştină şi română, în New York, pe parcursul acestei frumoase perioade de 28 de ani.

 

În aceste momente doxologice, gândul meu se îndreaptă în primul rând către milostivul Dumnezeu pentru a-I aduce adâncă mulţumire pentru toate darurile revărsate din belşug peste mine ca persoană şi ca preot şi peste noi toţi ca parohie şi comunitate dreptmăritoare; cu aceeaşi gratitudine îmi îndrept gândul şi către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae, arhipăstorul nostru duhovnicesc, către familia mea, preoteasa Claudia în special, şi copiii mei, pentru buna credinţă, sprijinul şi înţelegerea oferite de-a lungul timpului, şi bineînţeles că totodată către familia parohială pe larg, familia de duminică, aşa cum obişnuim să spunem, dumneavoastră cei aici de faţă şi cei ce nu sunt de faţă din binecuvântate motive, care aţi fost întotdeauna alături de mine cu inimă bună, dragoste şi prietenie, mereu săritori la nevoie, mereu cu un sincer cuvânt de apreciere şi încurajare pornit dintr-o inimă caldă, frăţească.

 

Ce frumoasă coincidenţă aniversarea a 28 de ani de la înfiinţarea Institutului şi Bisericii noastre într-un moment aşa de glorios şi festiv: Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim! Sigur că a urmat Patima şi apoi Învierea Domnului. Dar aşa cum după Patimă urmează Invierea, şi noi am fost martorii creşterii, dezvoltării, întăririi comunităţii noastre pe multiple planuri, prin activităţi de multe ori fără precedent în diaspora română de aici, desfăşurate în cadrul Institutului şi Bisericii noastre, aşa cum reiese din această comunicare.

 

Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, fondat în Aprilie 1993, este o organizaţie creştină ortodoxă şi educaţională ecumenică având ca scop promovarea valorilor române şi ortodoxe, aducând astfel o contribuţie la îmbunătăţirea lumii noastre contemporane, la unitatea şi solidaritatea tuturor românilor din diaspora română pe de o parte, şi la mai buna lor integrare în societatea prezentă, pe de altă parte. In special, Institutul are în vedere dublul fel de relaţii pe care românii le au în această ţară: între ei înşişi, şi între ei şi americani.

 

Vorbind despre primul tip de relaţie, Institutul doreşte să promoveze şi popularizeze valorile culturii şi spiritualităţii române, să creeze noi posibilităţi şi mijloace pentru educarea oamenilor şi în special a tinerei generaţii în spiritul acestor valori ale religiei noastre ancestrale şi tradiţiei noastre culturale. Scopul acesta are în vedere consolidarea conştiinţei şi identităţii noastre naţionale şi culturale împotriva pericolului marginalizării cu toate implicaţiile lui negative în societatea ultra-secularizată în care trăim astăzi.

 

Vorbind despre al doilea tip de relaţii, înţelegem că noi, românii, suntem o minoritate în această ţară; credinţa noastră ortodoxă, teologia şi tradiţiile noastre nu sunt bine cunoscute aici; totuşi ele sunt parte fundamentală a identităţii noastre personale şi etnice.

 

De aceea, în timp ce privim caracterul multi-cultural al societăţii noastre ca pe o binecuvântare şi vedem diferenţa ca pe un izvor de bogăţie spirituală, şi nu ca un risc şi o ameninţare, noi dorim să învăţăm de la alte tradiţii, dar de asemenea să o mărturisim pe a noastră. In consecinţă, Institutul crede că Ecumenismul poate fi o temelie solidă pentru o viaţă dusă împreună în libertate, respect şi armonie.

 

Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă publică o revistă teologică anuală intitulată Symposium, revista trimestrială de cultură şi spiritualitate românească Lumină Lină, Gracious Light, ţine simpozioane teologice şi culturale, conferinţe şi consultaţii, şi sponsorează lucrări de cercetare în domeniile amintite. A publicat mulţi ani la rând şi revista Romanian Medievalia ce conţine referatele reprezentanţilor Institutului nostru la Congresele Internaţionale ale Institutului de Studii Medievale de la Universitatea de Vest din Kalamazoo, Michigan.

 

Obiectivele principale ale Institutului şi Bisericii noastre - cel spiritual şi cel cultural - au stat la temelia muncii noastre de un an de zile (Florii 2020 - Florii 2021) şi au fost îndeplinite după cum urmează:

 

 

ACTIVITATEA LITURGICĂ

 

Aceasta poate fi considerată cea mai importantă dintre toate cele desfăşurate la Biserica noastră. Ea a constat în săvârşirea cu regularitate (cu excepţia periaodei când Biserica a fost închisă din cauza pandemiei) de către Pr. Dr. Theodor Damian a serviciului divin din duminici şi sărbători.

De asemenea Pr. Th. Damian a acordat asistenţă religioasă tuturor celor ce au solicitat-o, incluzând aici slujbe ca: botezuri, cununii, înmormântări, parastase, sfinţiri de casă, sf. maslu etc.

Vorbind de pandemie, între 2 martie şi 27 iulie 2020 Pr. Th. Damian a fost în Germania, blocat din cauza pandemiei Covid-19. La o duminică după plecare, după ce a fost suplinit la slujbă de Pr. Vasa Ghilezan, biserica episcopaliană unde parohia noastră îşi ţine serviciile religioase s-a închis. S-a redeschis pentru noi în septembrie.

 

Prima slujbă după această perioadă de timp a avut loc pe 23 august, duminică, în curtea bisericii, respectând toate normele impuse de pandemie. Tot afară s-a făcut Sf. Slujba în cele două duminici următoare, 30 august şi 6 septembrie. Apoi am obţinut permisiunea de a intra în biserică.

 

● Un eveniment liturgic dar şi cultural de o deosebită importanţă l-a reprezentat şi construirea tradiţionalei cruci de gheaţă pentru ziua Bobotezei, ca mărturie a unei tradiţii româneşti creştine pe cât de vechi, pe atât de autentice, perpetuată aici în Statele Unite ale Americii. Echipa realizatorilor anul acesta i-a inclus pe domnii Ciprian Solomon, Marius Stoica, Sorin Lazăr, Victor Plăviţu, Adrian Cristescu, ajutaţi de domnii M. N. Rusu, Cristian Pascu, Viorel Copăceanu şi doamnele: Nicole Smith, Floarea Florea, Felicia Georgescu, Lia Lungu, Crenguţa şi Alberta Copăceanu.

Slujba Bobotezei s-a ţinut luni pe 6 ianuarie 2021 în Biserică întâi şi apoi afară, în faţa monumentalei cruci de gheaţă, mărturie ortodoxă într-un cartier multi-religios american.

 

● Demnă de remarcat aici este şi prezenţa altor preoţi care ne‑au vizitat sau au slujit la Biserica noastră: P.C. Pr. Ioan Proteasa, P.C. Pr. Vasa Ghilezan, P.C. Pr. Paul Theophilus.

 

 

ACTIVITĂŢI PASTORALE

 

Una din cele mai comune activităţi pastorale, dar şi sociale în acelaşi timp, a constituit-o organizarea cafelelor, gustărilor şi uneori meselor după Sf. slujbe, anul acesta însă în cadru restrâns din cauza restricţiilor impuse de pandemie.

 

Munca pastorală a mai fost concretizată şi în spovedirile din timpul anului, în umblarea cu ajunul Crăciunului şi al Bobotezei, în vizitele făcute la bolnavii români în spitale sau la domiciliu, în alte vizite pastorale sau prieteneşti, chiar şi în numeroasele telefoane săptămânale cu credincioşii.

 


ACTIVITĂŢI CATEHETICE

 

O constantă activitate teologică, şi catehetică în acelaşi timp, au constituit-o şi predicile liturgice duminicale rostite de preot, dar şi trimise pe platformele electronice şi distribuite în biserică în format imprimat pe hârtie, predici prin care s-a făcut explicarea şi actualizarea textelor evanghelice din fiecare duminică pentru zidirea vieţii duhovniceşti a credincioşilor.

Tot ca activitate catehetică-didactică se consideră şi revista noastră Lumină Lină, unică prin modul în care apare în comunitatea noastră din New York şi din America, revistă care conţine în permanenţă pagini de reflecţie biblică şi patristică, de scrieri patristice, precum şi articole şi studii de teologie şi spiritualitate creştină.

 

Două zile de vineri, în fiecare lună, au fost anunţate în revista Lumină Lină ca fiind disponibile pentru cei interesaţi să participe la întruniri de Studiu Biblic pe tema de istorie bisericească, patristică, etică, spiritualitate şi teologie ortodoxă.

 

 

 

ACTIVITĂŢI DE CARITATE

 

Biserica noastră, prin comitetul său de caritate a ajutat în diverse rânduri, cu bani proveniţi din colecte şi donaţii, familii de români noi veniţi aici din ţară; de asemenea, în timpul de până acum mulţi români au fost ajutaţi să-şi găsească locuinţe şi servicii, şi nu în ultimul rând trebuie amintite colectele şi donaţiile care adesea s-au realizat în comunitatea noastră pentru biserici aflate în reparaţii capitale sau în construcţie în România, pentru persoane cu nevoi speciale şi pentru alte cauze de caritate.

 

 

ACTIVITATE ADMINISTRATIVĂ

 

Pe lângă toate cele amintite până acum, care implică în mod natural o muncă administrativ-organizatorică, trebuie menţionate şi întrunirile periodice ale Consiliului şi Comitetului de administraţie, în afară de consultările permanente ale preotului cu diferiţi membri ai Consiliului şi Comitetului în vederea organizării activităţilor curente ce au loc la Biserica noastră.

 

● În zilele de 20 aprilie, 1 mai şi 19 mai 2020 Pr. Th. Damian a participat prin platforma electronică Zoom la conferinţe preoţeşti pe Arhiepiscopie conduse de către IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. Nicolae Condrea. Pe data de 2 aprilie Pr. Th. Damian a participat, tot pe Zoom, la o şedinţă de protopopiat condusă de Pr. Prot. Daniel Ene, secretar eparhial şi Protopop de New York, Noua Anglie şi Estul SUA.

 

● Duminica 31 ianuarie 2021 a avut loc la biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” Adunarea generală a parohiei precum şi sărbătorirea hramului Institutului Român de Teologie şi Spirituale Ortodoxă. Sf. Trei Ierarhi, Vasile, Grigore şi Ioan.

 

 

ACTIVITĂŢI CULTURALE

 

In comunitatea românească din America, în general, şi în comunitatea românilor din New York, în special, prezenţa Bisericii noastre şi a Institutului se face simţită pe mai multe planuri. Un loc de seamă în acest sens îl reprezintă paleta largă a activităţilor culturale şi anume:

 

● Sărbătorirea celor mai importante evenimente istorice şi culturale din viaţa poporului nostru, prin mijloace artistice şi literare adecvate;

 

● Organizarea de simpozioane teologice şi culturale;

 

● Editarea şi redactarea revistelor Lumină Lină. Gracious Light şi Symposium;

 

● Invitarea la tribuna noastră a unor personalităţi ale vieţii noastre culturale, teologice şi ştiinţifice din ţară şi din diasporă;

 

● Existenţa Cenaclului “M. Eminescu”, bine apreciat de presa şi de confraţii de literatură din ţară şi din diasporă;

 

● Interviuri şi prezentări date de Pr. Th. Damian la presa şi la programele de Radio şi TV din ţară.

 

 

 

Aniversări - Comemorări  

 

Cu ocazia celei de a 27-a aniversări a înfiinţării Bisericii noastre Pr. Th. Damian a trimis prin platformele elecronice disponibile raportul anual de activitate pe anul 2019-2020 către toţi credincioşii.

 

● Duminică 29 noiembrie 2020 la Biserica noastră s-a sărbătorit ziua naţională a României precum şi Sf. Andrei, patronul României. Au vorbit Pr. Th. Damian, M. N. Rusu şi Mariana Terra. Artista Lia Lungu a susţinut un recital muzical-poetic. Evenimentul s-a desfăşurat sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, a Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi şi a Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York.

 

● Duminica 17 ianuarie 2021, în comunitatea noastră a fost organizat cel de-al 28-lea Simpozion Eminescu pe tema „Eminescu între sacru şi profan” de către Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, a Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi.

După slujba duminicală şi cea  de pomenire pentru Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Mitropolitul Antonie Plămădeală şi George Alexe, Pr. Th. Damian, organizator, a deschis lucrările invitând pe artista Lia Lungu să recite poemul Rugăciune de Eminescu.

 

Apoi au fost prezentate următoarele lucrări: Prof. univ. Ştefan Stoenescu: „Eminescu prefigurând dialectica dintre sacru şi profan printr-o poetică a armoniei şi complementarităţii”; criticul şi istoricul literar M. N. Rusu: „Noi dimensiuni în biografia marelui poet român”; Prof. univ. Dr. Doru Tsaganea: „Între terestru şi astral: Dragostea la Eminescu”, Prof. univ. Valentina Ciaprazi: „Eminescu, arhitectul spiritualităţii româneşti”; Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian: „Dan Toma Dulciu: Surprize în cercetarea eminescologică modernă”. Evenimentul a fost moderat de Prof Mariana Terra.

 

● Duminica 24 ianuarie 2021 în comunitatea noastră a fost organizat cel de-al 28-lea simpozion dedicat Unirii Principatelor Române de către Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York, sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, a Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi. După protocolul deschiderii (Pr. Th. Damian) şi intonarea imnului naţional şi a imnului lui Ştefan Vodă, moderatoarea evenimentului, prof. Mariana Terra, a introdus lucrările şi pe autorii lor astfel: Dr. Napoleon Săvescu: „Unirea, trecut şi prezent”; M. N. Rusu, critic şi istoric literar: „O familie de unionişti: Iulia şi Constantin Aricescu şi D. Ciocârdia Matila”; Prof. univ. Dr. Doru Tsaganea: „Semnificaţia actuală a Unirii Principatelor Române”; Prof. univ. Valentina Ciaprazi: „Europa pro şi contra Unirii Principatelor Române”; Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian: „Sf. Calinic de la Cernica şi Unirea Principatelor”.

 

 

 

Activităţi academice şi culturale

 

Pe lângă referatele legate de sărbătorile menţionate mai sus, Pr. Th. Damian a participat la evenimente academice şi culturale astfel:

 

● Pe data de 13 aprilie 2020 Pr. Th. Damian a acordat un interviu Dlui Gabriel Basarabescu pentru Radio România Actualităţi, Bucureşti.

 

● Vineri 17 aprilie 2020 Pr. Th. Damian a acordat un interviu Dnei Florinela Iosip pentru ziarul Libertatea din Bucureşti.

 

● Duminica 10 mai 2020, Pr. Th. Damian şi preoteasa Claudia Damian s‑au întâlnit la Nürnberg cu IPS Dr. Serafim Joantă, Mitropolit al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale şi de Nord.

 

● Luni 11 mai 2020 Th. Damian a fost invitat la Serata „Eminescu jurnalistul” organizată online de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, unde a vorbit pe tema „Cum îl simţim pe Eminescu în viaţa personală”.

 

● Sâmbătă 30 mai 2020 Th. Damian a prezentat lucrarea „Înger şi Demon: fizica şi metafizica unei idei” (la Eminescu) în cadrul Cenaclului literar „Mircea Eliade” din Denver, Colorado, întrunit pe tema „Sub zodia lui Mihai Eminescu”, organizat online prin platforma electronică Zoom.

 

● Miercuri 10 iunie 2020, Theodor Damian a citit din poezia sa la Festivalul internaţional de poezie online organizat de Palatul Culturii, Bistriţa (Director Dr. Dorel Cosma) prin platforma de participare electronică Zoom.

 

● Pe data de 20 iunie 2020 Th. Damian a citit din poezia sa la Festivalul Inernaţional de poezie Turcia-România, Istanbul, desfăşurat online prin platforma Zoom (organizatori poeţii Mesut Şenol şi Dorel Cosma).

 

● La 28 iunie 2020, Theodor Damian a participat (online) la Gala premiilor UZPR (pe 2019) unde a vobit despre necestitatea instituirii oficiale a Zilei Ziaristului român şi unde a fost distins cu premiul Acta non verba pentru promovarea Centenarului Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România în diasporă.

 

● Pe data de 14 ianuarie 2021 Pr. Prof. Th. Damian a ţinut în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi  pe zoom, o conferință (cateheză) intitulată „A fi om; a trăi plenar”.

 

● Vineri 15 ianuarie 2021 a fost invitatul Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ (director: P.C. Pr. Prof. Viorel Laiu) pentru o conferință, pe Zoom, despre felul cum este celebrat M. Eminescu în comunitatea românească din New York.

 

● Sâmbătă, 10 aprilie 2021, Pr. Th. Damian a ţinut o conferinţă pe Zoom intitulată „Femeia şi mântuirea lumii” (după titlul cărţii lui Paul Evdokimov) la invitaţia AROLA (Asociaţia română a doamnelor ortodoxe) a Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, asociaţie condusă de doamna preoteasă Claudia Aileni din Toronto, Canada.

 

 

 

Cenaclul Literar "M. Eminescu"

 

Intrunirile de cenaclu, din cauza restricţiilor pandemiei, au fost doar ocazionale.

 

● Duminică 6 decembrie 2020 în cenaclul nostru a fost lansat volumul Convorbiri cu Theodor Damian de Florentin Popescu. Au vorbit Th. Damian, Mariana Terra şi M. N. Rusu.

 

● 14 martie 2021 a avut loc o întrunire a Cenaclului literar „M. Eminescu” unde a fost lansat volumul Din viaţa lui Ioviţu de Ioan-Iovitz Popescu. Au vorbit Th. Damian, Victoria Plaveti, M. N. Rusu, Valentina Ciaprazi, Mariana Terra şi Nicole Smith.

 

● Pe data de 21 martie 2021 în cadrul Cenaclului literar „M. Eminescu” din New York, la Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, după Sf. Slujbă, a fost celebrată Ziua internaţională a poeziei. Au citit din creaţia lor Valentina Ciaprazi, Elena Mitru, Theodor Damian (în recital de Nicole Smith), iar din clasicii şi contemporanii noştri, M. N. Rusu şi Mariana Terra.

 

 

Revista Lumină Lină. Gracious Light

 

Unul dintre principalele obiective ale Bisericii şi Institutului nostru constă în organizarea şi desfăşurarea unei susţinute activităţi teologice, pastorale, spirituale şi culturale, de prezentare a ideilor teologice care frământă lumea actuală, şi de asemenea de prezentare a literaturii române clasice şi contemporane. In acest scop a fost publicată revista Lumină Lină trimestrial, în format carte, în condiţii grafice de înaltă ţinută profesională, corespunzătoare cu aspiraţiile şi interesul pentru spiritualitatea şi cultura românească autentică manifestate în comunitatea noastră (anul acesta fiind în al douăzeci şi şaselea an de apariţie).

 

Pentru a se vedea că aceste afirmaţii nu sunt gratuite, permiteţi‑ne să menţionăm câteva ziare şi reviste în România şi S.U.A. care, sub diverse forme publicistice, au făcut referiri la Institutul şi Biserica noastră, la cenaclul “M. Eminescu”, la revista Lumină Lină sau au publicat texte semnate de Pr. Th. Damian, M. N. Rusu, Mihaela Albu, sau ale altor colaboratori ai revistei noastre: Vatra Veche, Bucureştiul literar şi artistic, Ardealul literar, Hyperion, Portal Măiastra, Banatul, Scrisul românesc, Scriptor, Familia română, Graiul Maramureşului, Conexiuni literare, Alternanţe (Germania), Euphorion, Credinţa ortodoxă, Lumina, Tabor, Tribuna, Romanian Journal, Observatorul, Destine literare, Epifania, Rapsodia, Unirea, Răsunetul cultural, Sud, ş.a.

 

Producţia editorială teologică şi culturală reflectată în paginile revistei Lumină Lină nu este ruptă de aceea care se desfăşoară în România. Dimpotrivă putem afirma că revista noastră este direct implicată în orizontul cultural româno-american, iar mişcarea teologică, publicistică şi culturală din ţară este viu interesată să cunoască opiniile, impresiile şi judecăţiile noastre de valoare. De aceea revista Lumină Lină acordă un spaţiu tipografic adecvat, atât pentru prezentarea şi semnalarea cărţilor şi revistelor de teologie apărute în ţară şi în străinătate, cât şi a cărţilor şi revistelor de cultură în general.

 

Dintre numele care au marcat publicaţia noastră în anii 2020-2021 menţionăm următorii scriitori, jurnalişti, teologi, oameni de ştiinţă, artişti (în ordine alfabetică):

Mihaela Albu, Victor Albu, Dan Anghelescu, Elisa F. Ar (Florence Taillasson), Ioan Baba, Veronica Balaj, George Rîurel Balan, Carolina Baldea, Teo Cabel, Zenovie Cârlugea, Iulian Cătălui, Alexandru Cazacu, Alina Chicet, Dumitru Chioaru, Lina Codreanu, Theodor Codreanu, Viorica Colpacci, Joël Conte, Valentin Coșereanu, Dorel Cosma, Theodor Damian, Corina Vlad Diaconescu, Viorel Dianu, Sebastian Doreanu, Gellu Dorian, Dan Toma Dulciu, Mirela Duma, Ioan Dură, Eugen Evu, Ștefan J. Fay, Mariana Floarea, Nicolae Dan Fruntelată, Ioan Gâf-Deac, Ana Dobre, Gelu Dragoș, Geo Vasile, Mihail Gheorghe, Vasilica Grigoraş, Horia Ion Groza, Lucian Gruia, Elena Gurgu, Ion Haineș, Cătălina Haşotti, Dumitru Ichim, Clelia Ifrim, Mircea Itu, Ela Iakab, Stejărel Ionescu, Daniel Ioniţă, Ion Ioniţă, Nicolae Jinga, Stoica Lascu, Emel Koşar, Ion Iancu Lefter, Olguţa Lucaşu Trifan, Sabina Măduţa, Mihaela Malea Stroe, Alexandru Mărchidan, Nicolae Mareș, Ion Maria, Ionel Marin, Victor Marola, Mihai Merticaru, Irina Lucia Mihalca, Marin Mihalache, Octavian Mihalcea, Marcel Miron, Constantin Miu, Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Marin Moscu, Gabi Nan, Tudor Nedelcea, Marian Nencescu, Marian Nicolae, Nicolae Nicolescu, Elena Olariu, Cristina Onofre, Dana Opriță, Osman Öztürk, Rahim Karim Karimov, Mariana Păduraru, Gheorghe Pârja, Petruț Pârvescu, Roxana Pavnotescu, Mircea Popa, Dumitru Puiu Popescu, Elena Liliana Popescu, Florentin Popescu, Odile Popescu, Eugen Popin, Tudor Răţoi, Victor Ravini, William Flaviu Ritziu, Alexandra Roceric, Paula Romanescu, Ioan N. Roșca, M. N. Rusu, Silvia Bodea Sălăjan, Maria Do Sameiro Barroso, Christian W. Schenk, Miron Scorobete, Ion Scorobete, Mesut Şenol, Radu Șerban, Constantin Severin, Anca Sîrghie, Ibolya Șipoș, Nicole Smith, Gabriela Căluțiu Sonnenberg, Veronica Știr, Passionaria Stoicescu, Iana Târnăvean, Dorel Tataru, Mircea Tomuș, Flavia Topan, Mihalache Tudorică, K.V. Twain, Ioan Radu Văcărescu, Ioana Vasilescu, David Paul Vnuck, Muguraș Maria Vnuck, Adriana Weimer, Andrei Zanca, Mariana Zavati Gardner, Corneliu Zeana.

 

 

 

 

Galeria Spiritus

 

La cel de-al 28-lea Simpozion anual „Mihai Eminescu” din New York Galeria Spiritus a fost o prezenţă vizibilă şi apreciată.

 

Deși în plină pandemie, simpozionul a unit și anul acesta cărturari și artiști care au celebrat cultura națională și au adus contribuții semnificative la cunoașterea mai deplină a poetului nepereche .

 

Întregul simpozion s-a desfășurat  sub semnul Trinității a cărei imagine a fost proiectată pe ecran și pe parcursul comunicărilor.

 

Lucrarea Trinitate, semnată de Viorica Colpacci,  a subliniat tema generală a simpozionului: Mihail Eminescu între sacru și profan.

 

Galeria Spiritus a prezentat un film cu titlul: Sfânta Fecioară Maria în poezia lui Mihai Eminescu și în lucrările artiștilor români contemporani.

 

În versiune muzicală poezia Rugăciune interpretată magistral de corul Hubic din Oradea, a constituit fundalul muzical pe care apar imaginile Sfintei Fecioare, executate în materiale, tehnici și stiluri diferite. Deși pe o durată de numai câteva minute, filmul a scos în evidență perenitatea spiritualității creștine românești.

 

Artiștii participanți - din Statele Unite și România- au fost, în ordine alfabetică: Didi Alexe, Viorica Colpacci, Silvia Covaliu, Ionel Cristescu, Cristiana Călinescu Fodor, Claudiu Victor Gheorghiu, Ștefania Grimalschi, Cristian Macovei, Jorge Mafu, Silvia Mărculecu, Daniel Vasile Meteș, Iuliana Popescu, Irina Sava, Nicolae Sava, Cătălina Sidea, Paula Slivinschi, Alexandra Stoenescu, Liviu Șoptelea, și Doru Tsaganea.

 

Prezentarea filmului a urmat comunicărilor simpozionului. Filmul a fost realizat de Viorica Colpacci, director al Galeriei Spiritus.

 

 

 

ACTIVITĂŢI SOCIALE

 

Mese festive, baluri şi seri româneşti 

 

Cu toate restricţiile impuse de pandemie aceste momente au reprezentat evenimente majore în viaţa comunităţii noastre, ele facilitând cunoaşterea şi într-ajutorarea reciprocă pe de o parte, iar pe de altă parte, aducându-ne aici la New York multe din tradiţiile cele mai autentice din România; menţionăm aici cele mai importante evenimente de acest fel:

 

● Vineri 25 decembrie 2020, după Sf. Slujbă, a avut loc în cadru strâns o mini-serbare de Crăciun.

 

● Duminica 31 ianuarie 2021 a avut loc la biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” sărbătorirea hramului Institutului Român de Teologie şi Spirituale Ortodoxă. sf. Trei Ierarhi, Vasile, Grigore şi Ioan.

 

● Duminica 14 martie în cadrul parohiei s-a celebrat Lăsatul secului pentru postul mare.

 

 

 

Socializarea la cafeaua de după slujbe

 

Cum este bine cunoscut, s-a tradiţionalizat deja obiceiul ca la Biserica noastră, după fiecare Sf. Liturghie să se ofere celor prezenţi o cafea şi o gustare, uneori chiar masă, ocazie foarte nimerită de socializare şi cunoaştere reciprocă.

 

Toate activităţile menţionate, precum şi multe altele neamintite aici, au făcut din Biserica noastră un adevărat centru cultural românesc, de promovare şi trăire a celor mai semnificative valori istorice, culturale şi spirituale ale neamului nostru, au contribuit la formarea acestei comunităţi, la crearea unui spirit prietenesc, de familie, deschis, de încredere, respect şi armonie în rândurile enoriaşilor de la Biserica noastră.

 

 

* * *

 

 

Acesta este bilanţul muncii noastre de un an de zile la Institutul şi Biserica “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”.

 

Trebuie să menţionez că această activitate atât de bogată şi diversă, cu caracter religios-duhovnicesc, teologic, cultural, social n-ar fi fost posibilă fără contribuţia majoră, semnificativă, dedicată şi perseverentă, fără răbdarea şi dăruirea, înţelegerea, dragostea şi zelul D-nei Preotese Claudia Damian care a lucrat uneori zile şi nopţi de-a rândul, cu pasiune şi dragoste la munca de culegere de texte şi tehnoredactare, la cea religios-pastorală şi culturală.

 

Călduroase mulţumiri aduc acum şi Înalt Prea Sfinţitului Dr. Nicolae Condrea, arhiepiscopul şi mitropolitul nostru pentru sfatul şi binecuvântarea pe care ni le-au acordat, P.C.Pr. Protopop Daniel Ene precum şi tuturor membrilor Consiliului şi Comitetului de administraţie în frunte cu domnii şi doamnele Dr. Napoleon Săvescu, M. N. Rusu, Doru Tsaganea, Cristian F. Pascu, Mircea Ghiţă, Alex Marmara, Ion Plăviţu, Elena Burchea, Nicole Smith, Felicia Georgescu, Victoria Plăviţu, Claudia Lisena, Nuţi Ionescu, Mariana Orza, Anişoara Constantinescu, Angela Cawog, Marica Purcărea, Florica Floarea şi Geta Nurenberg. Mulţumiri speciale se cuvin Dnei Nicole Smith pentru neobositul ajutor acordat în mod constant la organizarea tuturor activităţilor noastre bisericeşti.

 

Aceleaşi mulţumiri le aduc şi multor altor persoane care de asemenea au fost alături de mine ajutând Biserica noastră cu bani, muncă şi timp ori de câte ori a fost nevoie.

 

In sfârşit, vreau să menţionez aici sprijinul semnificativ pe care l-am primit din partea presei locale, mă refer în special la ziarele  Romanian Journal  (Vasile Bădăluţă, Mariana Terra), la prietenul meu şi coleg de trudă redacţională şi de cenaclu literar, M. N. Rusu, în primul rând, la Domnul Alex Marmara, neobositul nostru fotoreporter, la îndrăgita artistă Lia Lungu ce ne-a înfrumuseţat serbările cu talentul ei, precum şi la ajutorul preţios material şi moral primit de la toţi credincioşii, prietenii şi susţinătorii Bisericii noastre care întotdeauna au avut un cuvânt bun de apreciere sau încurajare pentru tot ceea ce împreună am realizat până acum.

 

Intr-adevăr, toţi cei menţionaţi nominal sau colectiv au contribuit într-un fel sau altul, în mod pozitiv la formarea şi întărirea acestei comunităţi, la atmosfera prietenească, familială, deschisă, încurajantă, primitoare ce o caracterizează, şi care este evidentă cu prisosinţă la toate întrunirile noastre sociale sau culturale de orice fel, de la cafeaua şi gustările oferite după Sf. Slujbă, până la sărbătorirea de mari evenimente culturale, şi care au contribuit de asemenea la crearea atmosferei liturgice de aleasă înălţare şi zidire duhovnicească ce caracterizează slujbele noastre.

 

Tuturor le doresc ca Milostivul Dumnezeu să-i răsplătească însutit pentru dragostea lor, cu sănătate şi împlinirea celor ce le sunt de folos, pentru ca, pe mai departe, cu acelaşi entuziasm, împreună, ca într-o singură mare familie, să putem continua munca începută spre bucuria şi folosul nostru şi spre slava lui Dumnezeu.

 

Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian 

 

Raportul anual de activitate


Raportul anual de activitate 2020-2021

Raportul anual de activitate 2019-2020

Raportul anual de activitate 2018-2019

Raportul anual de activitate 2017-2018

         

Raportul anual de activitate 2016-2017


Raportul anual de activitate 2015-2016


Raportul anual de activitate 2014-2015

Raportul anual de activitate 2013-2014

Raportul anual de activitate 2012-2013

Raportul anual de activitate 2011-2012

Raportul anual de activitate 2010-2011

Duminica 12 iulie 2015

 

Duminica a VI-a dupa Rusalii, iulie 2015 (Vindecarea slabanogului din Capernaum)


Tema meditatiei liturgice: Puterea mijlocirii


Tema Scolii de duminica: Puterea rugaciunii ( Povestea randunelelor) - Prof. Irina Anitului

Parastas: Familia Radu GeorgescuVa asteptam cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Savescu, Presedinte consiliul parohial

Elena Burchea, Presedinta Comitetul parohial

 

Duminica 5 iulie 2015

 

Duminica a 5-a dupa Rusalii (Vindecarea demonizatilor)

Tema predicii: Credinta demonilor

Tema scolii de duminica: Iubirea crestina

(Prof. Irina Anitului)

Icoane pe sticla (Dna Viorica Colpacci)

Celebrarea Hramului Bisericii noastre

 

Va asteptam cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Savescu, Presedinte consiliul parohial

Elena Burchea, Presedinta Comitetul parohial