The Romanian Institute
of Orthodox Theology and Spirituality, New York


Institutul Roman de Teologie si Spiritualitate Ortodoxa, New York

Galeria SPIRITUS


Misiunea galeriei SPIRITUS este de a reapropia arta de religie, de a redeschide dialogul care a existat de veacuri între cele două manifestări ale spiritului uman.


Galeria promovează arta de calitate ce demonstrează strădania artistului către universalitate, indiferent de stilul și mediul artistic. Sunt acceptate lucrări cu caracter spiritual si religios, create în stil tradițional și cele care folosesc tehnologii moderne pentru a exprima un conținut spiritual.                                


Sunt acceptate lucrări ce oglindesc creația divină în univers, reflectată în opera de artă.                                                          


Sunt excluse obiecte non-estetice etichetate drept artă, obiecte în care participarea artistului este absentă, ori neesențială, rezumându-se la simpla etichetare a unui obiect din civilizația materială drept obiect de artă, lucrări pornografice, propuneri cu caracter antireligios, lucrări care pot fi o ofensă la adresa spiritualității, sau idealurilor etnice al unui popor, lucrări ce folosesc mijloacele artei în scopuri politice, sau antinaţionale.


Galeria este deschisă tuturor, fiind nediscriminatorie și multiculturală.


Expozițiile vor fi organizate în New York în spații alternative și locuri cu audiență internațională, precum și în București.


Se vor organiza cercuri de artă pentru copii, unde aceştia vor putea învăța pictura tradițională pe sticlă, precum și simbolurile creștine și semnificațiile lor.


Viorica Colpacci

Director- pagina în lucru -

Cântaţi şi vă bucuraţi - Expoziţie virtuală - 2021

click below:
MediaExpoziţie virtuală de Florii şi de Înviere - 2021


Viorica Colpacci, "O întâlnire binecuvântată: Olivier Clément şi Elena Murariu",
în Lumină Lină / Gracious Light, An XXI, Nr. 2, 2021, p. 171
click here


Viorica Colpacci, "Liviu Şoptelea - Îngeri Urbani",

(cronică publicată în Hyperion, nr. 10, 11, 12, Botoșani, 2016 și Lumină Lină/Gracious Light, Nr. 4, 2016, pp. 111-114, New York, revăzută și ușor modificată în Ianuarie 2021, la New York)

click hereViorica Colpacci, "Profil: Ionel Cristescu, zugrav de subțire",
în Lumină Lină/Gracious Light, An XXV, Nr. 4, 2020, pp. 160-161.
Viorica Colpacci, "Profil: Ruxandra Didi Alexe",
în Lumină Lină/Gracious Light, An XXV, Nr. 1, 2020, p. 139.
click here
Omagiu eminescian  2019

 

Simpozionul Mihai Eminescu a prilejuit și în anul acesta [2019] artiștilor Galeriei Spiritus expunerea în cadrul simpozionului a unor lucrări de artă plastică inspirate din lirica marelui poet. Lucrările de o înaltă ținută artistică aparțin unor artiști din Statele Unite (New York, Chicago și California), și unor artiști invitați din România.


Prin lucrările care fie că au reprezentat portretul poetului într-o compoziție elaborată, sintetică, încărcată de simboluri ca în cazul maestrului Nicolae Sava, sau au ilustrat anumite poeme eminesciene ca în lucrările Cătălinei Sidea, Alexandra Stoenescu, și Mariei Tăzlăuanu, ori au redat atmosfera romantică proprie creației eminesciene, au fost şi piesele semnate de Paula Slivinschi, Cristina Călinescu Fodor, Cristian Macovei, Livia Mărculescu, dar şi altele dedicate acestui eveniment de artiștii Viorica Colpacci, Despina Amăriuței, Iulian Fodor și Răducu Marin, astfel că expoziția Galeriei Spiritus a constituit un tribut și un omagiu adus marelui sărbătorit și culturii noastre naționale, care au zidit sufletul, și au marcat specificul unic al sensibilității artistului român.

Viorica Colpacci

Salonul de vara 2017


 

Cu ocazia hramului [2 iulie 2017] Bisericii Sf. Ap. Petru și Pavel” din Astoria, NY, păstorită de Pr. Prof. Theodor Damian, a avut loc Salonul de vară al Galeriei Spiritus, la care au participat artiști din Statele Unite și din România.


A fost prezentată alături de lucrări ale membrilor galeriei și o lucrare a cunoscutului artist Vlaicu Ionescu, a cărui activitate s–a desfășurat în diaspora newyorkeză.


Au expus: Viorica Colpacci și Maria Tăzlăuanu din New York, Cătălina Sidea din  Chicago, și Florentina Voichi, Cristian Olteanu, Ionel Cristescu, Liviu Șoptelea, Victorița Duțu și Gabriel Costescu-Arnotă din România.  

Dintre copiii membri ai galeriei, Justina și Aaron Anițului au expus și ei la Salonul de vară din acest an.

V.C.Galeria spiritus, expoziție internațională 2017

 

Între 11 și 14 mai 2017 la Western Michigan University a avut loc în cadrul celui de al 52-lea Congres Internaţional de Studii Medievale o expoziţie internațională de artă religioasă românească, intitulată  Reprezentarea tradițională și modernă a sacrului: de la icoanele bizantine și cele pe sticlă, la limbajul simbolic în oțel, sticlă și led. Artista Viorica Colpacci, directoarea și fondatoarea galeriei de artă “Spiritus” din New York a sponsorat și organizat această expoziție pe care a dedicat-o talentului artiștilor religioși români celebrând și aici , în acest context, anul iconarilor.


Au participat din România: Ionel Cristescu, Claudiu Victor Ghiorghiu şi Anca Fillip cu icoane pe lemn şi Marius Vatamanu, Silvia Covaliu, Luca Vaeni și Liviu Șoptelea cu icoane pe sticlă. Din Statele Unite a expus Viorica Colpacci câteva icoane pe sticlă și a făcut o prezentare pe computer într-un slide show comentat, a unei serii de lucrări pe temă religioasă , în care artista folosește mijloace și materiale moderne în tratarea simbolică a unor teme din iconografia bizantină. Expoziția adresându-se unui public de specialitate a fost apreciată pentru nivelul ei calitativ, fiind o dovadă că arta spirituală contemporană poate fi la înălțimea epocilor înfloritoare din istoria spiritului uman.

V.C.Sf. Paşti  2016

Expoziţia Artă modernă în context liturgic care a avut loc de Sfintele Sărbători ale Paștilor [2016] s-a bucurat de un mare număr de participanți din Romania și Statele Unite.

Printre expozanți s-au numărat și Andrei Damian - un tânăr talent românesc apărut de curând pe scena artei newyorkeze - care a participat cu un peisaj montan vibrant și plin de forță vizuală, executat în tuș pe hârtie (2016) și Viorica Colpacci care a prezentat într-un dialog vizual între tradiție şi modernitate imaginea Mântuitorului. Pe de o parte icoana Mântuitorului realizată în anii 1990 în tehnică tradițională bizantină - stânga jos - (care aparține bisericii), iar pe de altă parte, două interpretări moderne ale imaginii Domnului Iisus în Pantocrator (2005) – sus, și Steaua Singurătății (2016) - dreapta jos - realizate din metal, sticlă și lumină fluorescentă.
V.C

Simpozionul “Mihai Eminescu” - Galeria Spiritus, 2016

New York

pdf click here

 

Pe data de 17 ianuarie 2016 la Restaurantul “Bucharest” din New York, a avut loc cel de al XXIII-lea simpozion “Mihai Eminescu” dedicat împlinirii a 166 de ani de la nașterea poetului  . Simpozionul a reunit personalități de seamă ale culturii române din Statele Unite și din România, care au adus un omagiu marelui poet. S-au prezentat comunicări despre opera poetului și lucrări de artă plastică dedicate lui Mihai Eminescu sau inspirate din opera sa .


Organizat şi prezidat de către scriitorul Pr. Prof. Dr.Theodor Damian , Președintele Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din New York, simpozionul s-a bucurat de prezența Excelenței sale Ioana-Gabriela Costache, Consulul general al României la New York și de aceea a scriitoarei și editoarei Prof. Dr. Doina Uricariu .


Expoziția organizată de Galeria “Spiritus” a celebrat pe marele nostru poet, expunând lucrări ale artiștilor din New Nork și ale unor artişti proeminenți din România și  a prezentat colecția de icoane pe sticlă pictate de copiii cercului de iconografie al parohiei “Sf . Apostoli  Petru și Pavel” din Astoria, New York, realizate sub îndrumarea artistei Viorica Colpacci, directoarea galeriei .


Dna Colpacci a subliniat filonul și sensibilitatea creștină a lui Mihai Eminescu în contextul general al spiritualității și tradiției românești. Pornind de la poemul Rugăciune dânsa a afirmat că prezența călăuzitoare a Sfintei Fecioare Maria în viața și opera poetului român este un fenomen  comun la poporul nostru. Directoarea galeriei a precizat că exprimarea acestei devoțiuni, prin folosirea diferitelor  modalități artistice de realizare a operei de artă, a dus de-a lungul timpului la crearea multor capodopere ale artei și arhitecturii românești care aparțin patrimoniului universal al artei populare și culte, și care inspiră și azi imaginația artiștilor.


De menționat că prima icoană a Sfintei Fecioare Maria, pictată încă în timpul vieții sale, s-a transmis în arta religioasă atât în est, în arta bizantină, cât și în vest, în “arta mariană “ și în cult, generând multe din capodoperele copleșitoare ale catedralelor și artei europene,


Acesta este universul cultural-spiritual, în care sensibilitatea și opera marelui nostru poet s-a născut . Ea nu poate fi izolată de tradiția și cultura neamului său și nici de cea a lumii europene.


Expoziția din anul acesta a fost concepută în sensul evidențierii continuității acestei tradiții așa cum apare în lucrările unora dintre artiștii români contemporani.


Aici au fost prezenţi din New York: Viorica Colpacci cu un print digital al sculpturii sale de inspirație eminesciană intitulată metaforic Steaua singurătății. În original lucrarea are dimensiunea de 4 m pe verticală, şi e creată din aluminiu, oțel, sticlă și neon, folosind tehnici mixte.


Maria Tăzlăuanu cu lucrarea Trandafir, print digital, a cărei imagine te conduce cu gândul la perfecțiunea Creației dar și la simbolul Sfintei Fecioare Maria, reprezentată în artă ca trandafir mistic, trandafirul fară spini, adică fară păcat.


Alexandra Stoenescu cu lucrarea Metamorfoze în tehnică mixtă. Lucrarea, folosind elemente teatrale și imagini din antichitate, îți amintește de Giorgio de Chirico și “Școala Metafizică” de la începutul secolului XX. Prin atmosfera pe care o degajă, te invită la meditație și la descifrarea mesajului pe care îl conține.


Doru Tsaganea cu un print digital, Corabia ‘Pride of Baltimore’ în portul New York în care ne prezintă simbolic, imaginea în contrast a două lumi ce s-au succedat.


Ruxandra Dumitrescu cu o lucrare pe sticlă plină de culoare și ritm, cu caracter mai mult decorativ.

Din România au expus :


Cristian Olteanu, președintele filialei de Pictură Murală şi Restaurare a Uniuni Artiştilor Plastici, cu un colaj digital al lucrării sale de restaurare  de la Mănăstirea Stelea de lângă Târgovişte, ctitorită de domnitorul Vasile Lupu, și cu icoana Pantocratorului executată în frescă și prezentată în format digital.


Maestrul Nicolae Sava, profesor la Universitatea de Artă din București, de peste 40 de ani, unde a înființat secția de restaurare patrimoniu și pictură bisericească, restaurator a importante monumente de artă religioasă, precum Mănăstirea Humor (sec. XVI), membru a Comisiei de artă bisericească a Patriarhiei Române timp de zeci de ani, a fost prezent cu un tablou original în ulei pe pânză numit Indiscreție. Lucrarea ne dezvăluie un artist cu o imaginație poetică ce descrie metaforic o lume suprareală.  


Maestrul Viorel Grimalschi, pictor, restaurator, profesor la Academia de Arte, distins cu Premiul UAP în anii 1989, 2000, 2005 și 2015, cu lucrări în țară și străinătate în muzee şi colecții particulare, a expus două desene, portrete ale unor ierarhi români, în execuția cărora talentul excepțional al maestrului își pune amprenta din plin.


Ștefania Grimalschi, pictor și restaurator, distinsă cu premiul UAP în anul 2000 pentru restaurare, cu  numeroase expoziții personale și colective în țară și în străinătate, având lucrări în muzee şi colecții particulare, a expus două icoane ale Sfintei Fecioare, de o grație cerească.


Romeo Andronic, pictor și restaurator de monumente istorice cu numeroase expoziții personale și de grup în țară şi în străinătate, premiat de UAP în 1998, 2007, și de U.N.M.R.I. în 2011, a creat  un impresionant număr de lucrări ce ilustrează Psaltirea. In expoziție a fost prezent cu o aquarelă de un mare rafinament pictural, intitulat Psalmul 103-9.


Irina Sava, pictor și restaurator, a avut participări la numeroase expoziții de artă religioasă. A fost prezentă cu un portet în acrilic pe pânză, Madame, personaj al unei lumi trecute, ieșit parcă din una dintre frescele pe care le-a restaurat. O pictură sensibilă, plină de farmec și poezie.


Ionel Cristescu, iconar și pictor de biserici, a prezentat o icoană a Sfintei Maria și un detaliu în format digital după o frescă originală pictată la biserica Brăteștii de Jos de lângă Târgoviște.


Liviu Șoptelea a avut expus un print digital după o frumoasă pictură intitulată 3me up, reprezentând o viziune personală a Sfintei Treimi într-un cadru poetic, metaforic.


Costachi Puiu Dumitraş, pictor și sculptor, cu o bogată activitate expoziţională, a prezentat un print digital după o sculptură în lemn a Mântuitorului, ce amintește de arta expresionistă, dar și de sculptura gotică pictată din bisericile din Transilvania.


Victorița Duțu, pictor cu expoziții numeroase în țară și străinătate, a expus un ulei pe pânză, cu temă spirituală, în care imaginația artistei ne dezvăluie o lume metaforică, de vis.


Luca Vaeni, cunoscut nouă din alte expoziții ale galeriei la care a participat, și care la vârsta de 12 ani surprinde prin talentul său excepțional  care îl dezvăluie ca pe un artist de mare viitor, este prezent în expoziție cu două iconițe pictate pe lemn, într-o viziune originală, necanonică.


Copiii de la cercul de pictură al parohiei, prezenți cu frumoasele lor iconițe pe sticlă, care au fost expuse și apreciate atât in București la Muzeul Satului, cât şi la ICR New York, au fost mândria galeriei “Spiritus”. Remarcabile icoanele lui Andrei Damian, Alex Orza, Alexandra Esca, Justina şi Aaron Anițului, dar şi cele ale altora mai mici care nu s-au lăsat mai prejos, Thomas Rădescu, Valentina, Iulia și Christopher Purcărea.


Expoziția, așa după cum am menționat, concepută sub semnul Sfintei Fecioare Maria din poemul eminescian Rugăciune a încercat să unească, modest, sub același stindard, trecutul nostru cultural, arta populară, şi arta contemporană din România și cea din diaspora newyork-eză, creând astfel punți care să contribuie la cunoașterea tradiției noastre milenare, a identității noastre naționale, culturale și spirituale, după modelul vieții, activității și operei marelui nostru poet Mihai Eminescu.

Viorica Colpacci
Viorica Colpacci, „Galeria Spiritus”, în Romanian Journal, Nr. 775, 22 Dec. 2015, p. 12 (expoziţia Spiritus la ICR)


GALERIA SPIRITUS

INVITAȚIE :
 
Sambata 15 Martie, 2014,
intre orele 6 - 9,
la RIVAA Gallery,

va avea loc vernisajul expozitiei VERNISSAGE XIII, unde alaturi de membrii galeriei RIVAA, vor expune și artistii invitați:

Garabet Salgian (in memoriam) - pictura  
si
Viorica Colpacci,
sculptur
a luminoasa, dedicata sarbatoriri INVIERII DOMNULUI.
 
Galeria este deschisa Marti si Joi, intre orele 1:00 - 5:00 PM, Miercuri si Vineri 6:00 - 9:00 PM,
Sambata si Duminica 11:00 AM - 5:00 PM  


Adresa GALERIEI RIVAA :
527 Main Street, Roosevelt Island, NY. NY. 10044
Tel : 1212 308 6630
F-Train to Roosevelt Island
Autobus Q102 statia Main St./Chapel

Pentru informații suplimentare sunați la 718 897 4149

Simpozionul Eminescu 2014

Galeria “Spiritus”, director si curator artista Viorica Colpacci, a prezentat la simpozionul Eminescu din acest an [2014] o expoziţie omagială care uneste sub titlul Dintre sute de catarge stiluri si direcţii diverse ale artistilor participanţi, din New York. Numitorul comun fiind însă acel spaţiu spiritual formativ, acea structură si inclinaţie lirică, marcată de geniul lui M. Eminescu. Acesta străbate atât în arta abstractă, prezentă în expoziţie, cât si în aceea în care natura este transfigurată metaforic, devenind adevărată poezie vizuală.

Prezente în expoziţia simpozionului au fost cateva foarte tinere talente din România într-o simeză cu icoane pe sticlă realizate în vara trecută de copiii de la biserica Sf. Pantelimon din Bucuresti, în atelierul “Artă Sacră pentru copii”, sponsorat si condus de directoarea galeriei “Spiritus”. Au strălucit aici culorile vii, desenul minunat al artei naïve, vibrând de frumuseţea sufletului copiilor iconari, generând entuziasmul si bucuria estetică a vizitatorilor.

Expoziția a fost deschisă de D-na Diona Uricariu, directoarea ICR, care a prezentat artiștii, sublinind, specificul artei fiecărui expozant. Au expus: Viorica Colpacci si Mihai Caranica sculptură, Despina Amăriuței, Valeriu Boborelu, Ruxandra Dumitrescu, Ion Popoiu, Garabet Salgian si Georgette Sinclair pictură, Iana Bertea grafică, Doru Țaganea si Maria Tăzlăuanu arta digitală.

O expoziție complexă, plină de sensuri si dimensiuni metaforice, cu accente uneori metafizice, fiind o invitație la meditație si dialog.
V. C.

De Ziua Culturii Române, la Institutul Cultural Român (ICR) din New York sunt expuse și icoane realizate de copiii cercului de pictură al Bisericii „Sfântul Pantelimon” – Foișorul de Foc din București, informează „Ziarul Lumina”.

 

Anul acesta, Ziua lui Mihai Eminescu și a Culturii Române va fi serbată de românii din New York sâmbătă, 18 ianuarie. Vor avea loc mai multe acțiuni culturale de anvergură, ce se vor desfășura la sediul ICR din marele oraș american: vor fi prezentate publicului 16.000 de pagini și 38 de volume, 8.000 de manuscrise facsimilate care i-au aparținut marelui poet român. Evenimentul poartă titlul „Eminescu – Opus Magnum”, potrivit unui comunicat al ICR New York.

În cadrul evenimentului va fi prezentată expoziția „Dintre sute de catarge”, reflectând multiplele direcții ale artelor vizuale și impactul operei lui iEminescu asupra artei plastice

 

 

 Ansamblul de lucrări plastice va fi curatoriat de Viorica Colpacci, directorul Galeriei românești „Spiritus”. Pe lângă aceste lucrări ale artiștilor plastici consacrați, va fi vernisată și expoziția de icoane pe sticlă „Apa cea vie, foc răcoritor” ce cuprinde lucrări ale copiilor de la biserica bucureșteană „Sfântul Pantelimon” – Foișorul de Foc, realizate în perioada iulie – octombrie 2013 în cadrul atelierului „Ateneul Sfintei Cuvioase Parascheva”, coordonat de pr. dr. Bogdan Teleanu, dar și lucrări ale artiștilor Viorica Colpacci și Mihai Caranica (sculptură), Iana Bartea (grafică), Despina Amăriuței, Ruxandra Dumitrescu, Mitzura Salgian (pictură), Maria Tăzlăuanu (artă digitală), Dumitru Dumitrescu (artă decorativă).

 

La acest eveniment sunt invitați: ambasadorul Misiunii Permanente a României pe lângă Națiunile Unite la New York, doamna Simona-Mirela Miculescu, și consulul general al României la New York, doamna Ioana-Gabriela Costache.

Lucrările talentaților copii de la biserica amintită au mai fost expuse la Galeriile „Spiritus” din New York cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului, de doamna Viorica Colpacci, profesoara lor de pictură. Tot domnia sa a publicat un articol în revista românească „Lumină Lină”, în care elogiază talentul și dăruirea copiilor care vin la cercul pe care îl conduce la lăcașul Sfântului Pantelimon.

Artista Viorica Colpacci este directoarea Galeriei „Spiritus” și a inițiat și finanțat cercul de pictură sacră pentru copii din cadrul Bisericii „Sfântul Pantelimon” – Foișorul de Foc, ce funcționează pe timpul vacanței de vară a copiilor, înscriindu-se în programul „Hristos împărtășit copiilor”. Acest cerc urmărește catehizarea copiilor prin mijloacele alternative ale artei, știut fiind că în anii trecuți, în cadrul întâlnirilor organizate de părintele Bogdan Teleanu, cei mici erau cooptați în interpretarea unor piese de teatru religios pentru copii.

 

Dan Cârlea in Ziarul LUMINA, 15 ianuarie 2014GALERIA SPIRITUS: INVITATIE


Sambata 7 decembrie 2013 la Metropolitan College din New York s-au desfasurat lucrările celui de al 21-lea simpozion academic al Institutului Român de Teologie si Spiritualitate Ortodoxă, condus de Părintele Profesor Dr. Theodor Damian. Cu aceasta ocazie, Galeria SPIRITUS, ce apartine aceluiasi Institut, a prezentat o expozitie extraordinara de icoane pe sticla a copiilor din Romania, care s-a bucurat de un mare interes in randurile participantilor la simpozion.    

 

Expozitia se va putea viziona si in ziua de Craciun la Biserica Sf. Apostoli Petru si Pavel din Astoria, dupa Sf. Slujba.

 

Cu aceasta ocazie toti cei interesati in a invata pictura pe sticla sunt rugati a se adresa Dnei Viorica Colpacci, 


care va deschide un curs de pictura pe sticla pentru toate varstele, 


finantat de Galeria SPIRITUS.

Cursurile vor avea loc la biserică, in sala sociala, dupa slujba duminicala.

 

UN CRACIUN BINECUVANTAT VA UREAZA

GALERIA SPIRITUS

 


Hristos împărtășit copiilor  2013

Poze click aiciÎn vara aceasta [2013], galeria spiritus, a cărui scop principal este reapropierea artei de religie, și-a lărgit activitatea, implementând unul din programele anunțate la deschiderea galeriei. 


D-na Viorica Colpacci, directoarea acesteia, a inițiat şi finanțat în Bucuresti un cerc de pictură sacră pentru copii, în cadrul Bisericii Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc. Funcționând pe timpul vacanței de vară a copiilor, cercul se înscrie în programul “Hristos împărtășit copiilor”, program condus de Pr. Dr. Bogdan Teleanu și urmărește catehizarea copiilor prin mijloacele alternative ale artei. Timp de cinci ani, Părintele Bogdan Teleanu a deșfășurat un program de catehizare a copiilor prin intermediul pieselor de teatru religioase, concepute special pentru copiii parohiei.

Tabăra de pictură și desen, creată în cadrul aceluiași program, trece dincolo de inițierea și însușirea de către copii a unor tehnici picturale și urmărește atât catehizarea prin intermediul artei religioase, cât și înțelegerea simbolurilor creștine, copiii învățând folosirea acestora pentru a transmite un mesaj religios. La orele de desen, simboluri folosite în mod frecvent în arta creștină precum: triunghiul, crucifixul, peștele, crinul, vița-de-vie şi altele, au fost comentate, dezvăluindu-se sensul lor teologic, precum și funcția și originea lor. Copiii au creat desene cu mesaj religios, în stilul lor naiv și plin de farmec, ce emoționează și surprind. Orele de pictură pe sticlă au atras cea mai largă și entuziastă participare. Copiii de la grupa mică între 3 şi 8 ani cărora li s-a predat desenul, și-au manifestat dorința de a picta icoane și astfel cercul s-a lărgit, incluzând copii între 3 şi 21 de ani, care s-au întrecut în a crea prima lor icoană. Curând s-au alăturat și câțiva oameni maturi, dornici de a învăța tradiționala pictură a icoanelor pe sticlă.

Fiecare lecție de pictură a început cu o rugăciune și copiii au deprins nu numai tehnica, dar și atitudinea și comportamentul iconarului. Lecțiile au început în mod simbolic cu realizarea unei icoane colective închinată Mântuitorului, icoană ce ilustrează cuvintele Sale: “Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne întru Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic….”

Prin aceasta, copiii au luat primul contact atât cu tehnica icoanei pe sticlă, cât și cu semnificația adâncă a cuvintelor Mântuitorului, ce li s-a transmis și explicat prin cuvânt. Fiecare participant a pictat un fragment al icoanei, fapt ce a creat o comuniune de simțire și idei – o comunitate de mici iconari entuziaști. În timp ce copiii pictau, Părintele Bogdan Teleanu, cu deosebit simț pedagogic, le-a vorbit copiilor, desfășurând activitatea sa de educație creștină, citind povestiri moralizatoare sau cu mesaj religios și comentându-le cu copiii.

Activitatea “Ateneului Sfintei Cuvioase Paraschiva”, cum se numește cercul nostru de mici iconari, a atras atenția televiziunii și presei bucureștene. Pe durata unei ore, postul de televiziune al Patriarhiei, Trinitas, a prezentat activitatea copiilor, interviu la care au participat Părintele Dr. Bogdan Teleanu, sculptorița Viorica Colpacci (“Profesoara noastră”), și câțiva dintre copii. S-au comentat lucrările copiilor și misiunea cercului de pictură. Deasemenea, ziarul Lumina, și site-ul Patriarhiei www.basilica.ro, au publicat articole despre tabăra de pictură, iar blogul Ateneului    Sf. Cuvioase Parascheva prezintă în imagini și text fiecare oră de atelier, arătând progresele făcute de iconarii noștri. Copiii pregătesc o expoziție ce va avea loc în luna octombrie - o expoziție itinerantă, însoțită de un catalog. S-au remarcat și câteva talente deosebite care demonstrează odată în plus, capacitatea creatoare, inepuizabilă a poporului român și care apare încă din fragedă copilărie. Nume ca Theodor Teleanu, Elena Sandu, Alina Vlad, Andrei Oprea, Teodora Niculescu, Andreea Ieremia sunt nume de care desigur vom mai auzi.

In mâinile unor astfel de copii talentați stă viitorul artei ca produs spiritual, ce va lăsa în urmă invazia de non-valori contemporane. Având o educație religioasă solidă încă din fragedă copilărie, talentul copiilor de azi poate revitaliza și reînnoi mâine percepția lumii ca frumoasă, având o structură logică și inteligibilă, percepție care a fost compromisă de cultura comercială a lumii materialiste, secularizate. De aici și necesitatea imperativă de a reapropia arta de religie în conștiința copiilor, încă de la vârsta la care sufletul și spiritul nu și-au pierdut puritatea inițială. Cu atât mai mult, cu cât știința descoperă azi fundația spirituală a materiei, temeliile spirituale ale lumii materiale, energiile formative ale universului, pe care până acum numai Teologia le identifica drept energii divine.

Cred că este timpul să medităm asupra viitorului copiilor noștri.
Viorica Colpacci

Expoziţia copiilor din New York la Muzeul Satului

Expoziţia galeriei Spiritus la al XX-lea Simpozion Teologic Ecumenic, 1 dec. 2012
la Metropolitan College of New York
Arta Spiritului: Tradiţie şi Modernitate

Expoziţia galeriei Spiritus la al XVIII-lea Simpozion Teologic Ecumenic, 4 decembrie 2010

 

Pe data de 4 decembrie 2010, la Metropolitan College of New York, a avut loc „Al optsprezecelea Simpozion Teologic Ecumenic”, cu tema „Semnificaţie şi mister: de la filosofia cunoaşterii la teologia persoanei” (în engleză), organizat de Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, preşedinte Prof. Dr. Theodor Damian, având co-sponsori Colegiul Metropolitan din New York, şi Academia Oamenilor de Ştiinţă, din România.

 

Având un caracter academic interdisciplinar simpozionul a făcut posibil un interesant schimb de opinii, prezentări şi comunicări, fiind un prilej de confruntare a unor puncte de vedere, schimb de idei ale participanţilor – experţi din diferite domenii: teologie, spiritualitate, filosofie, religie, psihologie, politică şi antropologie, atât din Statele Unite cât şi din Germania şi România.


Galeria „Spiritus” aparţinând Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, director artistic Viorica Colpacci, a prezentat o expoziţie intitulată „Arta Spiritului: Tradiţie şi Modernitate” la care au participat artişti români din New York precum şi iconografi din Romania.


În cuvântul de deschidere, preşedintele Institutului, Pr. Dr. Theodor Damian, Profesor de filozofie şi etică la Metropolitan College, din New York, Profesor de literatură şi filosofie la Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, a prezentat participanţii la simpozion, subliniind contribuţiile fiecăruia în domeniul său de expertiză.


Prima comunicare „Încifrând şi descifrând mesaje: Interacţiunea dintre apofatic şi catafatic în arta comunicării” a aparţinut Prof. Dr. Theodor Damian. Lucrarea este axată pe conceptul de Logos. Autorul arată cum acest concept apărut în gândirea anticilor, cum ar fi cea a lui Heraclit din Efes, care consideră Logosul ca punct de plecare al cunoaşterii, a trecut apoi în gândirea creştină, şi s-a transformat în conceptul Logosului divin, născut din Dumnezeu Tatăl, cel fără de început, şi născut înainte de toţi vecii, având un caracter apofatic. Logosul întrupat domină toate domeniile activităţii umane, realitatea obiectivă şi cea sensibilă, şi le unifică într-un tot unitar, într-o ecuaţie, cum spune autorul,”matematico-teologică, în care multiplul este egal cu Unul”.


Prof. Dr. Richard Grallo de la Metropolitan College, a prezentat lucrarea „Contemplând trecutul” în care analizează din punctul de verdere al psihologului, relaţia trecut-prezent-viitor în conştiinţa individuală.


Preotul Nicolai Buda, professor adjunct de Spiritualitate la Seminarul Ortodox St. Tihon din Philadelphia, a vorbit despre „Misterul persoanei în teologia Părintelui Stăniloae”.


Dr. Paul J. LaChance, professor asociat la Facultatea de Teologie a Colegiului „St. Elisabeth” din New Jersey, în lucrarea „Sociologia cunoaşterii şi graţia socială” a adus în discuţie un punct de vedere al sociologiei religioase, cu ramificaţii multiple în viaţa socială contemporană.


Dr. Alina Feld, professor asociat de filosofie la Universitatea Hofstra, care a fost şi moderatoarea simpozionului, a prezentat comunicarea „Teologia radicală sau deconstrucţia creştinismului: mărturisirea lui Jean-Luc Nancy”, o detaliată şi plină de interes descriere a abordării deconstructiviste a temelor şi conceptelor creştine.


Dr. Daniel Munteanu, professor de teologie la Universitatea Otto-Friedrich din Germania, a prezentat comunicarea sa „Fiinţa umană ca imagine a Trinităţii: Aspectele principale ale conceptului trinitarian al persoanei” într-o manieră modernă, folosind imagini proiectate din pictura bizantină, pentru a ilustra reprezentarea Sfintei Treimi şi conceptul despre om ca „Imago Trinitatis”.


Drd. Daniel Damian, M.A., professor asociat de psihologie la Metropolitan College din New York, a vorbit despre personalitatea umană văzută cu ochiul psihologului, în lucrarea “Cunoaşte-te pe tine însuţi: o perspectivă psihologică”.


Comunicărilor le-au urmat ample comentarii, făcute atât de Dr. Bert Breiner, profesor adjunct de religie de la Hunter College, New York, şi de Dr. Doru Tsaganea, profesor de matematică la Metropolitan College, cât şi de participanţi la simpozion. Interesul general asupra tematicii şi comunicărilor făcute, a generat un bogat schimb de idei, care a contribuit fără îndoială la avansarea cunoaşterii şi îmbogăţirea experienţei celor prezenţi.


În timpul pauzei şi la sfârşitul lucrărilor simpozionului participanţii au putut viziona expoziţia organizată de galeria „Spiritus” cu tema „Arta Spiritului: tradiţie şi modernitate” curator, directoarea galeriei, Viorica Colpacci, M.A.


Expoziţia se înscrie în tendinţa contemporană internaţională de promovare a artei spirituale şi religioase.


Dacă în perioada artei moderne arta a luat locul religiei, iar muzeul pe cel al Bisericii, arta cu caracter religios, în special arta creştină fiind exclusă din galerii şi muzee (ceea ce a produs o falie de netrecut între artă şi religie), astăzi se înregistrează o tendinţă de reintegrare a religiei în lumea artei contemporane internaţionale, atat la nivelul evenimentelormuzeistice şi expoziţionale cât şi prin apariţia a noi edificii religioase de stil modern şi postmodern.


De menţionat în acest sens este efortul Muzeului de Artă Biblică, MOCRA, din New York, care promovează arta iudeo-creştină, atât cea tradiţională cât şi cea aparţinând artiştilor contemporani, în expoziţii de o mare calitate şi valoare estetică inspirate din Biblie, şi deasemeni câteva instituţii de prestigiu internaţional, cum ar fi CIVA din Massachussets, Muzeul Universităţii din St. Louis, şi altele.


Toate aceste instituţii muzeistice şi academice se adresează artiştilor moderni şi post moderni pentru a realiza opere plastice de valoare, cu mijloacele tehnologiilor moderne, folosind stilurile şimaterialele contemporane. Concursuri, cercetări, dialoguri interdisciplinare între specialişti, artişti, şi oameni de ştiinţă, publicaţii în care se dezbate problema artei creştine contemporane şi expoziţii itinerante au ridicat din nou arta spirituală şi cea creştină la nivel muzeistic.


Cu mijloace modeste expoziţia organizată de galeria „Spiritus” vine să sugereze potenţialul artei creştine în versiune românească. Expoziţia pune în dialog arta tradiţională a icoanelor pe lemn şi sticlă cu pictura pe pânză pe temă religioasă şi cu interpretări moderne ale unor teme spirituale, folosind materiale şi tehnologii actuale.


Arta străveche a icoanelor pe sticlă în timpul opresiunii comuniste a dat naştere unor hibrizi deformaţi şi deformanţi ai simbolurilor sacre în picturile unor interpreti culţi ai artiştilor primitivi , care însuşindu-şi tehnica, compoziţia şi stilul acestora, au ignorat şi deformat simbolistica şi conţinutul lor spiritual. Astfel de exemple prezente în expoziţie sunt puse în contrast cu arta tradiţională a meşterilor populari, şi aceea a unor iconografi autentici contemporani.


Expoziţia a prezentat arta contemporană spirituală şi creştină în lucrările artiştilor Liviu Georgescu, Şerban Chelariu, Lee Vasu şi Viorica Colpacci. Picturile lui Liviu Georgescu şi Serban Chelariu sunt interpretări figurative ale temei Răstignirii. Liviu Georgescu,în lucrarea sa „Răstignire” într-o interpretare personală scoate în evidenţă participarea întregului univers la evenimentul Răstignirii. Şerban Chelariu în „Picioarele lui Iisus” descrie un segment al trupului Mântuitorului şi crează un puternic simbol personal, în care însă întreaga dramă a răstignirii este prezentă.


Lucrările abstracte ale lui Lee Vasu, „Roşu regal bizantin” şi „Albastru regal bizantin” reprezintă atmosfera spirituală din Biserica Sfânta Sofia din Constantinopol. Pictura sa, prin austeritatea, echilibrul perfect şi tonalitatea generală crează acea atmosferă spirituală despre care vorbeam. Autorul trece de naraţia limbajului figurativ şi intră în nivelul abstract al spiritualului, încercând să pătrundă în domeniul frumosului transcendental.


Viorica Colpacci a expus câteva lucrări: o icoană supra-dimensionată „Iisus Pantocrator”, în stil tradiţional bizantin, două sculpturi în metal sudat şi pictat şi o lucrare în care artista integrează lumina ca element compoziţional, cu conotaţii simbolice şi metafizice. Sunt lucrări de factură religioasă, în care artista foloseşte tehnologii moderne pentru a exprima teme şi concepte creştine („Focul sacru”, „Interpenetrare”, „Steaua ascendentă”). Inspirată din estetica şi mistica medievală dar şi din teoriile cosmogonice actuale, ea încearcă conceptual, să facă legătura între tradiţie şi modernitate.

V. C.
 

Hramul Bisericii: Spiritualitate şi artă, 2009

 

Pe data de 5 Iulie 2009 a avut loc sărbătoarea hramului Bisericii Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Cu această ocazie Galeria spiritus, aparţinând Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă (director artistic Viorica Colpacci) a organizat o expoziţie de Artă şi Design intitulată Capul şi podoabele lui ieri şi azi. Aceasta a prezentat creaţia recentă a directoarei galeriei, fiind prima dintr-o serie de expoziţii personale ale artiştilor români în spaţii alternative, propuse de galerie. De o remarcabilă eleganţă şi bun gust, iniţiativa a adus arta portretistică modernă şi estetica vestimentară contemporană în mijlocul comunităţii româneşti.

 

Generată de o deosebită apreciere a spiritului comunitar şi a calităţtilor umane individuale artista surprinde în portretele sale caractere specifice cu ochiul celui ce caută frumuseţea interioară a aproapelui. Portretele psihologice ca cele ale Doamnelor Claudia Damian, Georgia Tennyson, Lia Lungu şi Eva Damian dezvăluiesc valenţe lăuntrice mai puţin accesibile unei privirii obişnuite, aşa cum surprinzătoare, portretele copiilor  aduc fragezimea şi spontaneitatea vârstei copilăriei: Cristina, Andrei, Alex.

 

De o fantezie remarcabilă, pălăriile Colpacci au conferit sărbătorii hramului nu numai distincţie, eleganţă şi bun gust, dar şi bucuria de a trăi. Întrebată, Viorica Colpacci a declarat; “Pălăriile mele sunt sculpturi colorate, asamblaje de diferite materiale tradiţionale şi noi, ce folosesc culoarea, textura şi forma pentru a transmite o idee ori un sentiment: idea de primăvară, idea abundenţei de forme şi culori ale verii, sentimentul nostalgic la amintirea Europei. Pe plan vizual, o pălărie intră într-un dialog cu persoana ce o poartă, întregindu-i personalitatea, iar ca întreg trimit către interlocutor un mesaj  prietenos, de bun gust.”

 

Expoziţia s-a bucurat de un real succes. Participanţii s-au descoperit în portretele prezentate, ceea ce a făcut ca arta coborâtă în mijlocul comunităţii să piardă din caracterul ei abstract, de muzeu, şi să devină o realitate a vieţii cotidiene în care ne regăsim. Artista Clara Bercaru a prezentat cu un talent desăvârşit şi graţie pălăriile Colpacci.

 

O notă deosebită au dat-o evenimentului doamnele din comunitate care au fost îmbrăcate în costume naţionale aducând astfel plaiurile natale în mijlocul  lumii noi. Tradiţia şi modernitatea şi-au dat mâna făcând ca nivelul estetic şi emoţional al vieţii comunitare să confere acestui hram o notă deosebită de distincţie.

V. C.